Sisältöön »
 
uutiset253386412.jpg
 

Ajankohtaista

 

01.11.2023

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin koulutusta Steralla


Olemme Steralla nostaneet YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteista esille 6 erilaista tavoitetta, joista mm. hyvä koulutus sekä terveys ja hyvinvointi koskettavat vahvasti henkilöstöämme. Tavoitteita puretaan pieniin osiin tekemisen kautta ja tässä jutussa kerromme henkilöstömme työyhteisö- ja esihenkilökoulutuksista, joita olemme toteuttaneet viime kuukausien aikana, ja joiden avulla pääsemme kohti tavoitteitamme. 

Työyhteisökoulutusta ja esihenkilöpäiviä Turun Kakolassa

Järjestimme viime kesän aikana kaikilla Suomen tehtaillamme henkilöstön työyhteisökoulutuksen yhteistyössä työeläkeyhtiö Varman, Mehiläisen työterveyden ja suojavälineitä toimittavan Etran kanssa. Aihealueina koulutuksessa olivat psykologinen turvallisuus, työturvallisuus, melualtistuminen ja kuulonsuojaus.

Jatkumona näille koko henkilöstön koulutuksille toteutimme syyskuussa kaikille Suomen tehtaiden esihenkilöille esihenkilöpäivät. Koulutuspäivien teemana oli työkykyjohtaminen ja päivien sisällön suunnitteluun osallistuivat Varma, Mehiläinen sekä Steran henkilöstöhallinto. Päivien aikana perehdyttiin työkyvyn ja työkyvyttömyyden nykytilaan Suomessa, avattiin työkykyyn vaikuttavia tekijöitä ja pohdittiin, miten esihenkilö voi tunnistaa erilaisia signaaleja lähestyvistä työyhteisön ongelmatilanteista tai yksittäisen henkilön uupumisesta. Varman ja Mehiläisen asiantuntevat kouluttajat ohjasivat päivien kulkua ammattitaitoisesti.

Koulutuksessa käytiin myös läpi erilaisia hypoteettisia työelämän ongelmatilanteita, ja ryhmissä mietittiin puuttumisen keinoja. Jokaisessa käsitellyssä tapauksessa tärkeäksi koettiin nopea puuttuminen pienimpiinkin signaaleihin mahdollisista ongelmista.

Turun Kakolan hienossa ympäristössä vietettyjen esihenkilöpäivien suurinta antia olivat varhaisen puuttumisen tuen malliin syventyminen, Steran inspiroiva, positiivinen ja avarakatseinen esihenkilöporukka sekä hyvät ja ratkaisukeskeiset case-harjoitukset, joita tehtiin pienryhmissä. 


Kuvassa eivät ole kaikki koulutukseen osallistuneet

Esihenkilötyön erikoisammattitutkintoja

Esihenkilötyöskentelyä kehitetään Steralla myös muiden koulutusten kautta. Pyrkimyksenämme on ollut jo useamman vuoden ajan, että erityisesti tuotannon esihenkilötehtävissä työskentelevät voivat kehittää esihenkilötyössä vaadittavia taitojaan suorittamalla esimerkiksi tuotannon työnjohdon tai lähiesimiestyön erikoisammattitutkinnon. Viimeisin tällainen, vain steralaisille kohdennettu koulutus, starttasi vuoden 2022 lopussa ja saapuu marraskuussa päätökseensä. Tämän viimeisimmän koulutuksen toteuttajana toimii Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja koulutuspäivien sisältöön on päässyt myös Stera vaikuttamaan. Tässä tutkinnossa on ollut tarkoitus painottaa nimenomaan työhyvinvointia ja henkilöstöjohtamista eri näkökulmista. Koulutuksen alkutaipaleeseen osallistui myös osa Tammelan tehtaan tiiminvetäjistä.

Tutkintoon osallistuneiden joukossa ovat olleet myös työnjohtajina toimivat Mirva Kantee sekä Kaisa Nikkanen. Heidän mukaansa koulutus on antanut paljon uusia näkökulmia nykyaikaiseen esihenkilötyöhön.

- Pitää osata ja pystyä ymmärtämään työntekijöitä, kohdata alainen ihmisenä, mutta samalla tarpeen tullen olla jämäkkä. Työyhteisöön tulee myös koko ajan lisää eri kansalaisuuksia, ja tämä tuo lisähaasteensa tuotantoon ja kommunikointiin, koska kulttuurieroja syntyy väistämättä, Kaisa toteaa.

Henkilöstöjohtamisen lisäksi tutkintoon on sisältynyt myös projekti- ja ryhmätyöskentelyä.

- Tällä tavoin on mm. kartoitettu mahdollisia tuotannon ongelmakohtia ja oivallettu kehitysideoita ja tapoja tehokkaampaan tuotannonohjaukseen, avaa Mirva.

- Työnjohtajan työssä tärkeä taito on myös muutokseen sopeutuminen ja kyvykkyys haasteiden kohtaamiseen ja ratkomiseen tuotannonohjauksessa, Mirva jatkaa.

Esihenkilöt ovatkin melkoisia monitaitureita, joiden tulee osata tasapainotella asioiden, tilanteiden ja ihmisten johtamisen välillä.