Content »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

TEABEOHUTUS

 

MEIE TEABEOHUTUSPOLIITIKA

Teabeohutusalase töö tähtsaim eesmärk on tagada Stera tegevuses vältimatute infosüsteemide usaldusväärne ja häireteta toimimine, takistada andmete väärkasutamist, säilitada info õigsus ning minimeerida võimalikest riketest tulenevaid häireid. Neid eesmärke saavutatakse vajalike halduslike ja tehniliste meetmetega.

MEIE ANDMEKAITSEPOLIITIKA

Andmekaitsepoliitika abil püüame kaitsta Stera klientide, töötajate ning teistesse sidusgruppidesse kuuluvate isikute isikuandmete töötlemisega seotud õigusi ning kindlustada andmete käitleja õigusi ja kohustuste täitmist, kui on tegemist isikuandmete käsitlemisega.

Andmekaitse all mõeldakse privaatsuse kaitsmist. Andmekaitsega seoses pööratakse erilist tähelepanu isikuandmete kaitsmisele ning sellele, et kõrvalised isikud ei pääseks andmetele ligi. Lisaks hoolitsetakse selle eest, et isikuandmeid töötlevad inimesed on omandanud kokkulepitud praktika andmete kaitsmiseks ning nende konfidentsiaalseks säilitamiseks. Andmekaitse on oluline osa Stera tegevuses seoses teabeohutusega kõigi isikuandmete töötlemisel.


Meie andmekaitseraportid »

8-final-en.png

 
 
 


Tagasi