Content »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

 

Oleme pühendunud oma töötajate ohutuse ja töötervise tagamisele, selleks panustame töövõime säilitamisse ja edendamisse, töötervishoidu ning toimivasse töökogukonda.

Meil kõigil on õigus ohutule töökohale ja kohustus seda ohutuna hoida. Eesmärk on alati võimalikult vähe õnnetusi.

Riske ja ohte hinnates ja minimeerides loome kõigi jaoks ohutu töökoha.

 

Oleme pühendunud töö-, tervishoiu- ja ohutussüsteemi ja -kultuuri jätkuvale parendamisele ja arendamisele nii Stera siseselt kui ka koostöös partneritega.

Meie töötajad ning vajaduse korral ka partnerid osalevad otsuste tegemisel töötervishoiu, ohutuse ja tööheaoluga seotud küsimustes.

Väljaõpe ja jätkuv koolitamine on ohutute töötavade alus.

Igaühel on kohustus järgida tööohutusnõudeid ja sekkuda, kui märgatakse puudusi.

Hoolitseme töötervishoiu ja tööohutuse süsteemi toimivuse eest tööohutuse ülevaatuste, ohutusalaste tähelepanekute ja 6S-analüüside abil.


3-final-en.png

 
 
 


Tagasi