Innehåll »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

DATASÄKERHET

 

VÅR DATASÄKERHETSPOLICY

Datasäkerhetsarbetets viktigaste mål är att garantera att datasystem nödvändiga för Steras verksamhet fungerar pålitligt och problemfritt, att förhindra att uppgifterna används på ett osakligt sätt, att garantera uppgifternas integritet samt att sträva efter att minimera feltillstånd. Genomförandet av målsättningarna sköts med nödvändiga administrativa och tekniska åtgärder.

VÅR DATASKYDDSPOLICY

Med dataskyddspolitiken ämnar vi säkra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter, till Steras kunder, arbetstagare och andra intressenter samt försäkra oss om att rättigheterna och skyldigheterna följs när personuppgifter behandlas.

 Med dataskydd menas säkring av integritet. Vid genomförandet av dataskydd, uppmärksammas speciellt skyddande av personuppgifter samt att utomstående inte har tillgång till uppgifterna. Dessutom ser vi till att de som hanterar personuppgifterna har godkänt de överenskomna tillvägagångssätten för att skydda uppgifterna och upprätthålla konfidentilaliteten. Dataskyddet är en viktig del av datasäkerheten i all Steras verksamhet som berör behandling av personuppgifter.


Vår dataskyddspolicy »

8-se.png