Innehåll »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

personal

Ledningskulturen såväl som personalens kompetens och vilja att utföra sitt arbete är nyckelfaktorer, som hjälper oss att uppnå bra resultat och skapa mervärde för våra kunder. Vårt mål är att skapa en flexibel, effektiv och balanserad arbetsgemenskap, som kännetecknas av innovation och en vilja att förändras och göra förändringar.

 

Ledarskap och belöning

Personalen känner till företagets strategiska mål och förbinder sig att genomföra dem. Genom att uppnå de överenskomna målen belönas personalen på överenskomna sätt.

Systematisk personalutveckling 

Varje medarbetare ska ha möjlighet att lära sig och utvecklas, samtidigt som hen är ansvarig för sitt eget lärande och sin utveckling. Vi satsar på personalutbildning och kontinuerligt lärande.


4-se.png

 

Öppen intern kommunikation

Öppen intern kommunikation som går i många riktningar är viktig för oss. För att utnyttja synergimöjligheter krävs att all relevant information om bland annat koncernens olika verksamheter och deras mål är tillgänglig för dem som behöver dem.

Jämställdhet

Vi behandlar alla våra medarbetare jämlikt och lika, oavsett kön, nationalitet, ålder, religion, politiska åsikter och andra liknande frågor.

10-se.png