Innehåll »
 
shutterstock-696642655.jpg
 

företagsintroduktion

 

Stera Technologies är ett internationellt verksamt teknikföretag. Företaget sysselsätter över 900 kunniga proffs i Finland och Estland på sju olika orter. Koncernens produkter och tjänster inkluderar kontraktstillverkningstjänster, Stera apparat- och distributionsskåp samt SteraSmart produktionsautomationslösningar och trådlösa kontrollsystem för produktionsmiljöer. 

 

your partner in industrial evolution

Vi på Stera inspireras av att förbättra våra kunders konkurrenskraft med hjälp av produktionsteknik på ett ansvarsfullt sätt och genom att fördomsfritt använda digitaliseringen. Vårt mål är att skapa maximalt mervärde för våra kunder under deras produkts hela livscykel.

Våra kontraktstillverkningstjänster kännetecknas av ett brett tekniskt utbud, hållbar utveckling, hög kvalitetsproduktionskapacitet, kostnadseffektivitet och operativ flexibilitet och tillförlitlighet. Allt detta möjliggörs av den höga kompetensen hos Steras personal, förmågan att förstå våra slutkunders verksamhetskrav och modet att dra nytta av den senaste produktionsautomatiseringen och digitaliseringen. Genom SteraTools- och SteraSmart-tjänsterna är vi en expertpartner för våra kunders egna produktionsbehov över branschgränserna. Dessutom behöver våra kunder en partner vid sin sida som är kapabel att förnya sig och erbjuda tjänster från planering och inköp till massproduktion eller enskilda testade slutprodukter.  

Även de produkter som Stera utvecklar bygger på samma grundläggande värden. Vi erbjuder Stera apparat- och distributionsskåp som skräddarsydda lösningar för att ge våra kunder ett betydande mervärde i den egna verksamheten. Vår expertis och vår övergripande servicemodell ger den mest hållbara, felsäkra och konkurrenskraftiga lösningen för människor, miljö och våra partners verksamhet.

Som företag erbjuder Stera sina medarbetare en modern industriell verksamhetsmiljö samt mångsidiga arbetsuppgifter i en tillväxt- och utvecklingsorienterad organisationskultur. Att utveckla våra medarbetares kompetens och välbefinnande på arbetsplatsen är värden som styr vår dagliga verksamhet på alla våra fabriker

Jussi Ohlsson
VD

nimeton1783983281.png