Innehåll »
 

höljen

 

STE FIBER – genomföringshölje 7215104

Skarvskåp för ljusfiber för inomhusbruk. Väggfästning med nyckelöppningar. Genomföring både i tak och botten. Genomföringarna är utrustade med dammskydd och skilda genomföringsgummin behövs inte. Ledande nätverksbyggare har godkänt STE FIBER-skåpen i sin använding.

De viktigaste egenskaperna

 • Skåpets yttre mått H600 x B600 x D300.
 • Möjlighet för kabelinföring både uppifrån och nerifrån
 • Ingångsmodulen helt isärtagbar. Kabeln kan föras genom skåpet hel och skarvskåp kan staplas flera ovanpå varandra.
 • Utrymme för 20 st fiberskarvhylsor
 • Löstagbara sid- och bakskivor
 • Materialet är pulvermålad stålplåt
 • E-nummer: 7215104
 • IP20

STE FIBER – ljusfiberhölje LC288 7215101

Korskopplingsskåp för ljusfiber för utomhusbruk. Installeras inuti K1-distributionsskåp. Installationsmetoden förhindrar bildning av kondensvatten i det optiska kopplingsskåpet. Ledande nätverksbyggare har godkänt STE FIBER-skåpen i sin använding.

De viktigaste egenskaperna

 • Skåpets yttre mått H670 x B780 x D260
 • LSA-ribbor för 12 x LC12 eller SC24 -anslutningspaneler
 • Fästen för 20 st fiberskarvhylsor
 • Kabelgenomföring för 20 st kablar. Genomföringarna är löstagbara från skåpets främre kant en rad i taget
 • Jordningsskenor och fästningsskenor för 20 st kablar
 • Öpnningsbara fiberstyrare möjliggör en snygg installation
 • Fästningsset K1-850 / 1200 för utomhusskåp
 • Materialet är pulvermålad stålplåt
 • E-nummer: 7215101
 • IP20

STE FIBER – ljusfiberhölje LC96 7215102

Korskopplingsskåp för ljusfiber för utomhusbruk. Installeras inuti K1-850 / 1200-distributionsskåp. Installationsmetoden förhindrar bildning av kondensvatten i det optiska kopplingsskåpet. Ledande nätverksbyggare har godkänt STE FIBER-skåpen i sin använding.

De viktigaste egenskaperna

 • Skåpets yttre mått H670 x B480 x D260
 • LSA-ribbor för 4 x LC12- eller SC24 -anslutningspaneler
 • Fästen för 10 st fiberskarvhylsor
 • Kabelgenomföring för 16 st kablar. Genomföringarna är löstagbara från skåpets främre kant en rad i taget
 • Jordningsskenor och fästningsskenor för 16 st kablar
 • Öpnningsbara fiberstyrare möjliggör en snygg installation
 • Fästningsset K1-850 / 1200 för utomhusskåp
 • Materialet är pulvermålad stålplåt
 • E-nummer: 7215103
 • IP20

STE FIBER – skarvhölje UK480 7215103

Skarvskåp för ljusfiber för utomhusbruk.  Installeras inuti K1-850 / 1200-distributionsskåp. Installationsmetoden förhindrar bildning av kondensvatten i det optiska kopplingsskåpet. Ledande nätverksbyggare har godkänt STE FIBER-skåpen i sin använding.

De viktigaste egenskaperna

 • Skåpets yttre mått H670 x B490 x D260
 • Fästen för 20 st fiberskarvhylsor
 • Kabelgenomföring för 16 st kablar. Genomföringarna är löstagbara från skåpets främre kant en rad i taget
 • Jordningsskenor och fästningsskenor för 16 st kablar
 • Öpnningsbara fiberstyrare möjliggör en snygg installation
 • Fästningsset K1-850 / 1200 för utomhusskåp
 • Materialet är pulvermålad stålplåt
 • E-nummer: 7215103
 • IP20

STE FIBER – skarvhölje UK288

Skarvskåp för ljusfiber för utomhusbruk. Kan installeras inuti K1-850 / 1200-distributionsskåp. Installationsmetoden förhindrar bildning av kondensvatten i kopplingsskåpet.

De viktigaste egenskaperna

 • Skåpets yttre mått H600 x B290 x D270
 • Fästen för 12 st skarvhylsor
 • Kabelgenomföring för 20 st kablar. Genomföringarna är löstagbara från skåpets främre kant en rad i taget
 • Jordningsskenor och fästningsskenor för 20 st kablar
 • Fiberstyrning
 • Fästningsset för distributionsskåp
 • Materialet är pulvermålad stålplåt
 • E-nummer: 7223797
 • IP20

STE FIBER – hölje ODF 19″

Hölje för ljusfiberfortsättning och korskoppling. Kan installeras till exempel inuti K1/1200-distributionsskåp. Installationsmetoden förhindrar bildning av kondensvatten i kopplingsskåpet. Godkänd av ledande nätverksbyggare.

De viktigaste egenskaperna

 • Skåpets yttre mått H1025 x B770 x D280
 • Fästen för 12 st skarvhylsor
 • 2U-installationsytrymme för paneler
 • Kabelgenomföring för 15 st kablar. Genomföringarna är löstagbara från skåpets främre kant en rad i taget
 • Med i leveransen finns  1x M40 + 14x M32 genomföringar för hylstätning och membrantätning
 • Jordningsskenor och fästningsskenor för 17 st kablar
 • Fiberstyrning
 • Fästningsset för distributionsskåp
 • Materialet är pulvermålad stålplåt
 • Dörrar med snabbfästen
 • E-nummer: 9754386
 • IP20
 

Kontakta oss

 
kotelot2112246472.jpg