Content »
 
shutterstock-1182800782.jpg
 

Sterasmart factory

SteraSmart on, nagu nimigi ütleb - arukas, reaalaegne ja lihtsalt skaleeritav juhtmevabal anduritehnoloogial põhinev lahendus tehase- ja tootmiskeskkonna seireks. Stera poolt välja arendatud ja toodetud IoT süsteem kogub tootmiskeskkonnast infot ja visualiseerib selle. Visualiseeritud info alusel saab leida paremaid ärilahendusi ning arendada oma tegevuskeskkonna konkurentsivõimet. SteraSmarti abil saab hallata keerukaid tootmiskeskkondi reaalajas. Süsteemi toel saad optimeerida oma tootmisprotsesse, parandada efektiivsust ja kvaliteeti ning täita protsessi jälgimisele seatud nõuded. Ühele ekraanile kuvatakse pilt kogu tootmisprotsessist, mis võimaldab veaolukordades kiiresti reageerida ja vähendada töö seiskumiseks kuluvat aega.

Kontakt


 

Lihtne kasutusele võtta

SteraSmart süsteemi paigaldamine tootmiskeskkonda on lihtne. Info kogumiseks ja töötlemiseks ei ole vaja andmesidekaableid. Smart-anduritega saab jälgida nii uute kui ka vanade tootmisseadmete ja -vahendite kasutusastet. Andurid töötavad juhtmevabalt ning moodustavad omavahel võrgustiku. 


sensor.jpg

 

Juhi oma tootmist teadmistega

SteraSmart kogub tootmisseadmetele paigaldatud andurite vahendusel infot, mille abil saab optimeerida tootmist, prognoosida hoolevajadusi ning vältida tootmisseisakuid. Kõik andmed kuvatakse ühel ekraanil. Jälgida on võimalik tehase tootmisliine, eraldiseisvaid masinaid ning nende osi.

sterasmart.jpg

 

Reaalajas info tootmise kohta ühel ekraanil

SteraSmart töötab anduritega, mis ühendatakse tootmises jälgitavate seadmetega. Andurid saavad mõõta ja jälgida näiteks temperatuuri, suhtelist niiskust, liikumist või vibratsiooni. Andurid edastavad info SteraSmarti programmi. Selle kasutajaliides on hõlpsalt õpitav ja kasutatav. Andmeid saab hallata ka nutitelefoni kaudu. Programm toob ühele ekraanile kõik tootmisprotsessi puudutavad andmed ning rikke korral saadab laiali häiresõnumi. 

sterasmart.png

 

Paranda tootlikkust

SteraSmarti saadab reaalajas teate tootmishäirete kohta. SteraSmart võimaldab ka ennustada hoolevajadust. Nii välditakse tootmisseisakuid ning parandatakse tootmise efektiivsust. SteraSmart on hea tugi ka kvaliteedijuhtimisel, sest aitab avastada häireolukorra enne selle tekkimist, kui süsteemis eelseatud parameetreid ei täideta.

stera-smart-factory.jpg

 
 

Seadmed

(S)martti ja R(Router) on meie arendatud seadmed andurite võrgustiku moodustamiseks. 

  •  (S)martti on andur, mis kogub objekti kohta infot. (S)martti andur mõõdab peamiste suurustena: temperatuuri, suhtelist õhuniiskust ja liikumist. 
  • (R)router kasutab vooluallikana elektrivõrku. Router ühendatakse vooluvõrku micro USB kaabliga ning selle eesmärk on laiendada ja kindlustada andurite võrgustikku. 
  • (G)veli gateway on süsteemi ühenduspunkt pilveteenusega. (G)veli vajab töötamiseks SIM-kaarti, millel on alaline avalik IP-aadress.