Sisältöön »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

tietoturva

 

TIETOTURVAPOLITIIKKAMME

Tietoturvan ensisijaisena päämääränä on Stera-konsernin vastuulla olevien toimintojen jatkuvuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Tarkoituksenmukainen ja tehokas tietoturva mahdollistaa Steran toimintoihin liittyvien ICT-ratkaisujen käytettävyyden, prosesseissa ja palveluissa käytettävien tietojen eheyden sekä luottamuksellisuuden kaikissa olosuhteissa kaikissa toimintamaissa. Tämä politiikka luo perustan Stera-konsernin tietojärjestelmien ja tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiselle.

STERA tietoturvapolitiikka »

TIETOSUOJAPOLITIIKKAMME

Tietosuojapolitiikan avulla turvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät, Steran asiakkaiden, työntekijöiden ja muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet sekä varmistetaan tietojen käsittelijän oikeudet ja velvollisuuksien noudattaminen henkilötietoja käsiteltäessä.

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden turvaamista. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojaamiseen sekä siihen, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Lisäksi huolehditaan siitä, että henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat omaksuneet sovitut käytännöt tietojen suojaamiseksi ja niiden luottamuksellisuuden ylläpitämiseksi. Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Steran toiminnassa. 

Tietosuojaselosteemme »

8-final-fi.png