Sisältöön »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS

 

Sitoudumme huolehtimaan henkilöstömme turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista panostamalla työkyvyn ylläpitoon ja sen edistämiseen, työterveyshuoltoon ja työyhteisön toimivuuteen. 

Meillä kaikilla on oikeus ja velvollisuus turvalliseen työpaikkaan. Tavoitteena on aina mahdollisimman vähän tapaturmia.

Riskien ja vaarojen arvioinnin sekä minimoimisen avulla teemme työpaikasta kaikille turvallisen. 

 

Sitoudumme työ-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmän ja –kulttuurin jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen niin Steralla kuin yhteistyökumppanien kanssa.

Henkilöstömme ja tarvittaessa myös kumppanimme osallistuvat päätöksentekoon työterveyteen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

Perehdyttäminen ja jatkuva koulutus ovat turvallisten toimintatapojen perusta.

Jokaisella on velvollisuus noudattaa työturvallisuusohjeita ja puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

Huolehdimme työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toimivuudesta TTT-kävelyillä, turvallisuushavainnoilla sekä 6S-kierroksilla.


3-final-fi.png