Content »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

KVALITEET JA KESKKOND

 

kvaliteet

    Stera kvaliteedipoliitika

    Me tagame klientide usalduse professionaalse ja vastutustundliku teeninduse ja laiapõhjalise oskusteabe abil. Me oleme kursis kliendi nõudmistega ja kohustume pakkuma ootuspärast teenindust. Meie eesmärgiks on tagada klientide rahulolu, tegevuse tõhusus ja klientide vajaduste rahuldamine. Kvaliteedieesmärkide saavutamist kontrollitakse regulaarselt.

    Meie kvaliteetse teeninduse ja tegevuse aluse loovad väga hea erialase ettevalmistusega töötajad, ennetav riskide hindamine, kvaliteedi planeerimine, tegevuse mõõtmine ja analüüsimine ning pideva parendamise põhimõtted, mille raames kasutame rakendatavuse piires ja loovalt digitaliseerimist.

    Iga Stera töötaja vastutab oma töö ja selle kvaliteedi eest.

9-final-en.png

 

KESKKOND

Meie tehastes kaardistatakse keskkonnamõjud igal aastal, eesmärk on keskkonnamõju jätkuvalt vähendada. Eesmärgi saavutamiseks võtame keskkonnamõjusid arvesse nii tootmisel kui ka toodete ja tegevuse kavandamisel. Kasutame tootmises ja tegevuses tänapäevaseid seadmeid ja töötavasid. Kui märkame kliendi või tarnija toodetes või tegevustes täiustamise võimalust, ei pelga me sellest teada anda.

Keskkonnaprogramm on meie keskkonnajuhtimissüsteemi alus ja vajaduse korral seda ajakohastatakse. Pöörame oma tegevuses tähelepanu jäätmekäitlusele ja ringlussevõtule, et taaskasutamist aasta-aastalt edendada.

Vastutustundlikkusest lähtume materjale hankides ning kõigis valikutes, mida saame mõjutada. Jätkusuutliku arengu nõudeid kohaldame ka oma tarnijatele.

12-final-en.png

 

SEADUSED

Meie vastutustundlik tegevus põhineb meie väärtustel ja ettevõtte eetikakoodeksil.

Tegutseme seaduste ja ametivõimude määruste järgi ning järgime meile kehtivaid standardeid.


SERTIFIKAADID

8-final-en.png

 
 
 


Tagasi