Sisältöön »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

LAATU JA YMPÄRISTÖ

 

LAATU

  Steran laatupolitiikka

  Sitoutamme asiakkaamme ammattitaitoisella ja vastuullisella palvelulla sekä laajalla osaamisella. Olemme selvillä asiakkaan vaatimuksista ja sitoudumme niihin. Tavoitteenamme on asiakastyytyväisyys, toiminnan tehokkuus ja asiakkaan tarpeiden täyttyminen. Laatutavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

  Laadukas palvelumme ja toimintamme perustuu osaavaan henkilöstöön, ennakoivaan riskien arviointiin, laatusuunnitteluun, toiminnan mittaamiseen ja analysointiin sekä  jatkuvan parantamisen periaatteisiin digitalisaatiota ennakkoluulottomasti soveltaen.

  Jokainen Steralainen on vastuussa omasta työstään ja sen laadusta.

  9-final-fi1944844241.png

   

  YMPÄRISTÖ

  Tehtaillamme kartoitetaan ympäristövaikutukset vuosittain, tavoitteena on jatkuva ympäristövaikutusten vähentäminen. Tavoitteen saavuttamiseksi otamme ympäristövaikutukset huomioon valmistuksen ja tuotteiden sekä toimintamme suunnittelussa. Käytämme tuotannossa ja toiminnassa nykyaikaisia laitteita ja toimintamalleja. Jos näemme asiakkaan tai toimittajan tuotteissa tai toiminnassa parantamisen varaa, emme pelkää tuoda sitä julki.

  Ympäristöohjelma on ympäristöjärjestelmämme perusta ja sitä päivitetään tarvittaessa. Toiminnassamme huomioidaan jätteiden käsittely ja kierrätys tavoitteena parantaa hyötykäyttöä vuosittain.

  Vastuullisuus huomioidaan materiaalien hankinnoissa sekä valinnoissa, joihin voimme vaikuttaa. Kestävän kehityksen vaatimukset jalkautetaan myös toimittajillemme.

  12-fi292713291.png

   

  LAIT

  Vastuullinen toimintamme perustuu arvoihimme sekä yrityksemme eettisiin sääntöihin.

  Toimimme lakien ja viranomaismääräysten mukaan sekä noudatamme meitä koskevia standardeja.


  SERTIFIKAATIT

  8-final-fi166535421.png